Monitoring rurociągów

:: Strona Główna : Nasza Oferta : Monitoring rurociągów

Świadczymy usługi polegające na wykonywaniu inspekcji TV rurociągów kanalizacyjnych. Specjalistyczny samochód "kamerowóz" został wyposażony w różnego rodzaju kamery do monitorowania kanalizacji.

 

Począwszy od kamer pokonujących łuki wprowadzanych "na popychaczu" po kamery samojezdne z pomiarem spadków. Inspekcja TV pozwala ocenić stan techniczny rurociągu np.: pęknięcia ścianek, zapadnięcia, wszelkiego rodzaju zatory, nieszczelności itd. Każdy rodzaj kamer ma możliwość nagrywania inspekcji TV na płytę CD a dodatkowo kamery samojezdne generują pełny raport zawierający zdjęcia poszczególnych uszkodzeń i wykres spadków. Równocześnie przedmiotowy samochód dysponuje ciśnieniowym urządzeniem do czyszczenia i udrożniania kanalizacji (pionów, poziomów, przyłączy, wpustów). Wysokie parametry pracy: ciśnienie 150 bar, wydajność 100 litrów/min. powodują, iż jesteśmy w stanie wyczyścić rurociągi w zakresie średnic od fi 50 do fi 400 mm. Powyższa zabudowa pojazdu pozwala wykonać specjalistyczne naprawy kanalizacji jak wycięcie osadów, usunięcie wszelkiego rodzajów zatorów zarówno na sieciach jak i pod budynkami w pionach poziomach kanalizacyjnych. Wszystkie raporty inspekcji TV opracowywane są i podpisywane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami w branży sanitarnej.

 

Cennik usług:

    • cena inspekcji samojezdną kamerą z kolorowym okiem obrotowym, wykresem spadków, raportem i nagraniem przebiegu inspekcji na płytę CD - odcinek do 100 mb ryczałt 450 zł, każdy następny 4,50 zł/mb,
    • cena inspekcji kamerą z kolorowym okiem wprowadzaną na popychaczu ( kamera pokonuje łuki, kolana, inspekcja pionów), bez możliwości pomiaru spadków, z nagraniem przebiegu inspekcji na płytę CD - 400 zł/ każdą rozpoczętą godzinę inspekcji TV,
    • powyższe ceny nie będą obowiązywały jeżeli rurociągi nie będą przygotowane do inspekcji tv np. zanieczyszczone, brak możliwości otwarcia włazów, brak utwardzonego dojazdu do studni itp. Jeżeli będą występowały odcinki krótkie -poniżej 15 mb, studnie osadnikowe lub inne utrudnienia cena może ulec zmianie lecz wyniesie nie więcej niż 450 zł /godz. inspekcji TV,
    • koszt dojazdu: 3,00 zł/km liczone w obie strony
    • w/w ceny są cenami netto

 

UWAGA: W standardzie wszystkie nasze kamerowozy wyposażone są w urządzenie do hydrodynamicznego (WUKO) czyszczenia rurociągów kanalizacyjnych. Bardzo często występuje niedoczyszczenie widoczne dopiero po wprowadzeniu kamery, stąd w/w dodatkowe wyposażenie jest niezbędne. Jeżeli nie będzie konieczności czyszczenia nie ponosicie Państwo żadnych dodatkowych kosztów.

 

 

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl

Copyright 2017 MIKBUD S.C., Wszelkie prawa zastrzeżone.